B — türkmen elipbiýiniň ikinji harpy. B dodaklaryň ikisiniň hem gatnaşmagynda hasyl bolýan zarply açyk çekimsiz sesiň belligi. B sözüň başynda we k, p, t çekimsizlerinden soň gelende, özüniň adaty bolşuny (bagt, bag, beg) saklaýan hem bolsa, söz ortasynda gelende, süýkeş, açyk w (bawa, owa, sewet) sesi bilen aýdylýar.

Latin alphabet Bb.svg

SeretEdit

Türkmen dili