Müňýyllyk: 2-nji müňýyllyk
Asyrlar: 12-nji asyr - 13-nji asyr - 14-nji asyr
Onýyllyklar: 1190ýý  1200ýý  1210ýý  - 1220ýý -  1230ýý  1240ýý  1250ýý
Ýyllar: 1220 1221 1222 - 1223 - 1224 1225 1226

WakalarDüzet

Sebitler boýunçaDüzet

1223-nji ýylyň 6-njy iýunynda Kalka boýunda ors-polowes goşunlary bilen mongol goşunynyň arasynda bolan söweşiň başlanmagy. Knýazalaryň arasynda birlik bolmandygy we polowesleriň gaçyp gitmekleri zerarly ors goşunlary ýeňildi.

Tema boýunçaDüzet

Dünýä inenlerDüzet

Aradan çykanlarDüzet