Adamlar Açumi (pars. اَچُمی) ýa-da Hodmuni (arap. خودمونية‎‎) etnik topar pars jynsy;Olar günortada Eýran, ýagny welaýatlaryň günortasynda Fars we Kerman, welaýatyň gündogar böleginde Buşehr we tutuş welaýatda Hormozgan ýaşaýarlar.

Mundan başga-da, olaryň köpüsi: Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreýn, Kuweýt, Katar we Umman ýaly Pars aýlagynyň ýurtlarynda köp ýyl ýaşady we ýerli ilat hasaplanýar.

  Olaryň köpüsi sünnüler we azlyklar şaýylar hem olaryň arasynda görünýär, bu adamlar dil bilýärler Açumi; (Häzirki zaman pars diline garanyňda gadymy pars diline has ýakyn).