Aýbaşy ýa-da döwür (Period), ýatgynyň içki gatlagyndan gan akmagy diýilýär, käbir süýdemdirijileriň aýal görnüşlerinde irki ululykdan menopauza çenli her bir ýa iki aýdan Bir gezek yzygiderli ýüze çykýar.

Şeýle-deEdit

SalgylanmalarEdit

[1][2][3][4][5]

  1. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Menstruation&oldid=515904239
  2. https://books.google.ca/books?id=pj_ourS3PBMC&pg=PA94
  3. https://archive.org/details/newharvardguidet00carl
  4. http://yashlyk.info/tm/articles/ayba-ynyz-we-gorum-dowri-menstrual-sikl-barasynda-du-unje/name-ucin-sizde-ayba-y-bolyar/
  5. https://books.google.ca/books?id=pj_ourS3PBMC&pg=PA94