Köne ady Annagün.

Wagt
Şu Wagt aýyň — 29 noýabr 2020, Sagat 14:26 (UTC+0)
Seniň sagadyňdan 5 sagat yzda (London Time).
Wagty elden berme!

Bu gün gusul(doly suwa düşmek, hemme agzalaryňy doly arassalamak) almak sünnetdir. Erkek adamlar ýakymly ysly atyr sepinip, metjide ir bilen barýarlar. Zenanlar atyr sepinmeýär. Gelşikli, arassa(ak) eşikler(suratsyz) geýilýär.


Hepdäniň günleri
Duşenbe | Sişenbe | Çarşenbe | Penşenbe | Anna | Şenbe | Ýekşenbe