Köne ady Annagün.

Wagt
Şu Wagt aýyň — 5 awgust 2021, Sagat 21:43 (UTC+0)
Seniň sagadyňdan 5 sagat yzda (London Time).
Wagty elden berme!

Bu gün gusul(doly suwa düşmek, hemme agzalaryňy doly arassalamak) almak sünnetdir. Erkek adamlar ýakymly ysly atyr sepinip, metjide ir bilen barýarlar. Zenanlar atyr sepinmeýär. Gelşikli, arassa(ak) eşikler(suratsyz) geýilýär.


Hepdäniň günleri
Duşenbe | Sişenbe | Çarşenbe | Penşenbe | Anna | Şenbe | Ýekşenbe