Köne ady Sogapgün.

Wagt
Şu wagt aýyň - 17 maý 2021, sagat 01:12 (UTC+0) Seniň sagadyňdan 5 sagat yzda (London Time).
Wagty elden berme!

Bu gün agyz beklemek sünnetdir. Ol saglygyň baş girewidir. Bu gün ölenlere sadaka, doga we dileg edilýär. Çünki olara sogap barar ýaly.


Hepdäniň günleri
Duşenbe | Sişenbe | Çarşenbe | Penşenbe | Anna | Şenbe | Ýekşenbe