Köne ady Sogapgün.

Wagt
Şu wagt aýyň - 29 noýabr 2020, sagat 14:18 (UTC+0) Seniň sagadyňdan 5 sagat yzda (London Time).
Wagty elden berme!

Bu gün agyz beklemek sünnetdir. Ol saglygyň baş girewidir. Bu gün ölenlere sadaka, doga we dileg edilýär. Çünki olara sogap barar ýaly.


Hepdäniň günleri
Duşenbe | Sişenbe | Çarşenbe | Penşenbe | Anna | Şenbe | Ýekşenbe