Balkanabat

Balkanabat şäheri

Balkanabat şäheri, (Önki ady Nebitdag) Türkmenistanda bir şäher, Balkan welaýatynyň merkezi. Uly Balkan dagynyň eteginde ýerleşýär. Deňiz derejesinden 17m beýiklikde. Koordinatalary 39°31′0″N 54°22′0″E.] Ilaty 120800 adam(2011ý).

TaryhyEdit

Nebitdag şäheri 1933-nji ýylda "Transkaspi" demir ýolunyň ugrunda nebitiň uly gorlarynyň tapylmagy bilen düýbi tutulýar. Hökümet topary bilen Türkmenistana gelen akademik, geolog I.M.Gubkin Nebitdaga kömek berilmegini guramak üçin uly iş alyp bardy. 1946-njy ýylda şäher derejesi berildi. 1999-njy ýylda Nebitdagyň ady Balkanabada üýtgedildi.

Ykdysadyyet - SenagatEdit

Balkanabat hazirki döwürde nebit we tebigy gaz öndürmede senagat merkezidir.


Sport - Durmuş - BilimEdit

Şäherdäki sport topary:

Şäherdäki bilim ojaklary:

1 sany ýokary okuw mekdebi:

24 sany orta mekdep bar. Şolardan esasylary:

 • Tebigy ugurlara ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdep
 • Daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdep
 • Fizika we matemarika derslerine ýöriteşdirilen 22-nji orta mekdep
 • Magtymguly adyndaky 2-nji orta mekdep

Belli ÝerlerEdit

 • Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky milli drama teatry
 • Balkan welaýat kitaphanasy
 • Balkan welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi
 • Balkanabat stadiony
 • Magtymguly ÿadygärligi
 • Şäher häkimligi meÿdançasy
 • šäher parky