Balkan FK

(Nebitçi FT sahypasyndan gönükdirildi)

Balkan futbol kluby, Balkanabatda yerleşyar. Häzirki wagtda Ýokary Ligada basleşige dowam edyar. Olar 10,000 orunlyk Balkanabat sport toplumynda oyunlaryny geçiryar.

1960-njy ýylda Nebitçi ady bilen döredilen topar.

2007-nji ýylda AFK-nyň Kubogynda iň soňky gezek çykyş edip görüpdi[1]. 2010-nji ýylda bolsa komanda Balkan diýýip atlandyrylyp bashlandy. Balkan Ýokary ligada, dört gezek çempion bolan topardyr. Hemmem dört gezek Türkmenistanyñ kubogyny we iki gezek Naýbaşy kubogy eýelemegi başardy. Esasy üstünlikleriň biri bolsa, 2013-nji ýylda AFK Prezidentyň kubogy ýaryşynda çempion adyna eýe boldy.

Komandada 2012-nji ýylda, tehniki direktor bolup, öñler Fenerbahçe, Galatasaraý klublarynyñ goragcysy bolan, dünýä belli hünärmen Semih Ýuwakuran hem ishläp gitdi.

Komandada häzirki güne çenli oýnan we oýnaýan oýuncylar: Didargylyç Urazow, Ýuriý Bordolimow, Gurbangeldi Durdyýew, Rejepmyrat Agabaýew, Amanmyrat Meredow, Witaliý Teplýakow, Gurbanmämmet Meredow, Nikita Gorbunow, Guwançmuhammet Öwekow, Amir Gurbani, Gahrymanberdi Çöňkäýew, Mämmedaly Garadanow.

Üstünlikleri düzet

Ýokary Liga

  1. Ertir "Balkan" topary AFK-nyň Kubogynda toparçalara düşmek ugrunda duşuşyk geçirer