Demirgazyk ada (Täze Zelandiýa)

Demirgazyk ada (iňl. North Island, maor. Te Ika-a-Māui, 1840-njy ýyllarda Täze Olster) — Täze Zelandiýanyň esasy adalarynyň biri. Tutýan meýdany — 113 729 km².

Demirgazyk adanyň kosmosdan görnüşi

Demirgazyk adanyň iň merkezinde Täze Zelandiýanyň iň uly köli bolan Taupo köli ýerleşýär. Bu ýerden uzynlygy 425 km deň bolan Waikato derýasy gözbaş alyp gaýdýar.

Ýyllyk ortaça temperaturasy +19 °C bolup durýar.

Adanyň günbatar tarapynda Egmont milli seýilgähi ýerleşýär.