Hädis (arap. الحَدِيث‎‎) — Muhammed pygamberiň sözleri we hereketleri barada aýdylýan rowaýatlara aýdylýar. Muhammed pygamberiň tutan ýoluna sünnet diýilýär. Sünnet bolsa şeriatyň esasy bir bölegi bolup durýar. Hädisler göniden-göni sahabalar tarapyndan rowaýat edilipdir. Bu söz türkmen halkynda hadys ady bilen bellidir. Arapça hädis diýmek «gürrüň», «täze» manylary berip bilýär.

TaryhyDüzet

Hädis öwreniş ylmyDüzet

BellikDüzet

SalgylanmalarDüzet