Hädis (arap. الحَدِيث‎‎) — Muhammed pygamberiň sözleri we hereketleri barada aýdylýan rowaýatlara aýdylýar. Muhammed pygamberiň ﷺ tutan ýoluna sünnet diýilýär. Sünnet bolsa şeriatyň esasy bir bölegi bolup durýar. Hädisler göniden-göni sahabalar tarapyndan rowaýat edilipdir. Bu söz türkmen halkynda hadys ady bilen bellidir. Arapça hädis diýmek «gürrüň», «täze» manylary berip bilýär.

Taryhy düzet

Hädis öwreniş ylmy düzet

Bellik düzet

Salgylanmalar düzet