ISBN ( Iňlis : International Standard Book Number; Halkara standart kitap belgisi ); 1972-nji ýylda Halkara standartlar guramasy (ISO) tarapyndan taýýarlanan kitap belgiler ulgamy. Kitap sanlaryny standartlaşdyrmak, materialyň şahsyýetini kesgitlemek üçin döredildi. Bu maglumatlar 1970-nji ýyla çenli neşir edilen kitaplarda ýok.

Ştrih-kodda ISBN kody

Daşarky baglanyşyklarDüzet