Isä ibn Merýem

Isä ibn Merýem äl-Mesih (arap. المسيح عيسى بن مريم‎‎‎). Isa pygamber uly pygamberleriň biridir.

Isa — arap kalligrafynda.

Merýem bint Imranyň ogly bolan Isa heniz bäbekkä gürlänlerden biridir.

Kyýamatdan öň gelmegiDüzet

Hristianlaryň ynanjynda Isa öldi diýip ynam bar, emma Yslam boýunça Isa pygamber ölen däldir. Ol kyýamatdan öň Mähdi (a.s) kömege gelýär. Hemde Dejjaly öldürýär. Isa pygamber hem Muhammed pygamberiň ﷺ yzyna eýeji boljakdyr. Şeýlelikde hemme doňuzlar öldüriljek we hemme hristianlar yslamy kabul etjek (kabul etmedi öler).

BellikDüzet

SalgylanmalarDüzet