Linz Awstriýanyň üçünji uly şäheridir we ol Ýokary Awstriýa ştatynyň merkezidir. Ol Awstriýanyň demirgazyk tarapynda çeh serhediniň 30 km çemesi günortasynda Dunaý derýasynyň iki kenarynda ýerleşýär. Şäheriň ilaty 189,343 adamdyr (2007).

Linziň Pöstlingberg dagyndan görnüşi

Salgylanmalar

düzet