Ortaýer deňzi

Ýewropanyň Aziýanyň we Afrikanyň arasynda ýerleşýän içerki deňiz

Ortaýer deňizi — günbatarda Gibraltar bogazy arkaly Atlantik okeana birigýän deňiz.

Mediterranean Relief.jpg

Kiril