Ortaýer deňzi

Ýewropanyň Aziýanyň we Afrikanyň arasynda ýerleşýän içerki deňiz

Ortaýer deňzi — günbatarda Gibraltar bogazy arkaly Atlantik okeana birigýän deňiz.