SNMP (iňl. Simple Network Management Protocol — ýönekeý set dolandyryş protokoly) — UDP arhitekturasynyň esasynda aragatnaşyk setlerini dolandyryş protokoly.

ÇykgytlarEdit