Anadola gelen Oguzlaryň türk dili. Türkiýeden başga-da Demirgazyk Yrakda, Syriýada, Iranda, Kiprde we Balkan döwletlerindäki türk jemgyýetlerinde gürlenilýär. Azerbaýjan dili we Türkmen dillerine ýakyn dil. Kayseri agyzy, Antalya Teke Turkmen Yoruk agyzy Türkmen dili gürlenilyar.

Türk dili

Türkçe

Gürlenilýär: Turkiýe
Jemi gürleýän sany: 83 milýon + 9 milýon
Dil maşgalasy: Altaý dilleri
- Türki
- Oguz
Türk dili
 
Ýazylyş düzgüni: Latin elipbiý (Türk elipbiýi
Resmi ýagdaýy
Resmi dil: Türkiýe
Sazlaýjy: Turkish Language Association, Language Assembly (Dil Derneği)
Dil kod
ISO 639-1: tr
ISO 639-2: tur
ISO 639-3: tur 
MapOfTurkishSpeakers.png

Türk dikonsentrasikan gürleýän ilatlaryň döwletleri.
Türkmen Türk
men ben
sen sen
ol o
biz biz
siz siz
olar onlar
gelýärin geliyorum
gelýärsiň geliyorsun
gelýär geliyor
gelýäris geliyoruz
gelýärsiňiz geliyorsunuz
gelýärler geliyorlar
ene ana
burun burun
gol kol
ýol yol
semiz semiz
toprak toprak
gan kan
suw su
gara kara
ak ak
gyzyl kızıl
gök gök
dyrnak tırnak