Azerbaýjan dili (Azəricə) türk dili. Azerbaýjandan başga-da Eýranda, Russiýada, Gruziýada, Türkiýede, Yrakda, Siriýada, Ukrainada, Gazagystanda we dünýädäki Azerbaýjan jemgyýetlerinde gürlenilýär. Azerbaýjanyň resmi dilidir we Dagystanyň (Russiýa) resmi dillerinden. Türkmen we Türk dillerine ýakyn dil.

Azerbaýjan dili

Azərbaycan dili, Azərbaycanca

Gürlenilýär: Azerbaýjan, Eýran, Russiýa, Gruziýa, Türkiýe
Jemi gürleýän sany: 24.237.340 (2010)[1]
Dil maşgalasy: Altaý dilleri
- Türki
- Oguz
Azerbaýjan dili
 
Ýazylyş düzgüni: Latin elipbiý (Azerbaýjan elipbiýi
Resmi ýagdaýy
Resmi dil: Azerbaýjan, Dagystan (Russiýa)
Sazlaýjy:
Dil kod
ISO 639-1: az
ISO 639-2: aze
ISO 639-3: aze 
Idioma azerí.png

Azerbaýjan dilinde gürleýän ilatlaryň döwletleri.

Daşarky çykgytlarEdit

  1. http://www.ethnologue.com/language/aze
Türkmen Azerbaýjan
men mən
sen sən
ol o
biz biz
siz siz
olar onlar
gelýärin gəlirəm
gelýärsiň gəlirsən
gelýär gəlir
gelýäris gəlirik
gelýärsiňiz gəlirsiniz
gelýärler gəlirlər
ene ana
burun burun
gol qol
ýol yol
semiz semiz
toprak torpaq
gan qan
suw su
gara qara
ak
gyzyl qızıl
gök göy
dyrnak dırnaq
hakykat həqiqət