Türkmenbaşy bir şäher Türkmenistan'da. Önki ady Krasnowodsk.

Senagat - YkdysadyyetDüzet

Şaherde merkezi Aziýanyň iň uly nebiti gaýtadan işleýän zawody bolan Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawody yerleşyar.