Tejen bir şäher Türkmenistan'da.

Tejen
Ýurt
Türkmenistan
Sebit
Ahal welaýaty
Koordinatlar
Ilat
77 024 adam (2009)
Sagat guşaklygy
Telefon kody
+993 135
Karta
Tejen

Tejen Ahal welaýatynda bir şäherdir.Tejen şäheri Aşgabatdan 210 km uzaklykda ýerleşýär we diňe şäherde 80,000 raýaty bolan türkmenitanyň esasy uly şäherleriniň hatarna girýär, Ahal welaýatynda iň uly şäherdir.