Dost özüm bara aýtsam Marydan,hajymelik ulanyjy adyny saýlamagymyň sebäbi bolsa ylyma,bilime garşy hajymelik deýin yhlasly bolaýyn diýip saýladym.Menem öz gezegimde gyzyklanýan temalarym barada wikipediýa goşant goşmakçy.Hormatly Arkadagymyzyň aýdyşy ýaly "Öňe,öňe,diňe öňe jan watanym Türkmenistan!"