Babyl ulanyjy maglumaty
fi-N Tämän käyttäjän äidinkieli on suomi.
tk-0 Bu ulanyjy hiç hili Türkmençe bilmeýär (ýa-da örän kynlyk bilen düşünýär).
Users by language

#REDIRECTmeta:User:Jafeluv
This page is a soft redirect.