Babyl ulanyjy maglumaty
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
tk-0 Bu ulanyjy hiç hili Türkmençe bilmeýär (ýa-da örän kynlyk bilen düşünýär).
Dil boýunça ulanyjylar