Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Malik~tkwiki!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


--Absar 13:50, 7 February 2007 (UTC)

Türkmençe dillerine terjime etmek Düzet

Salam Mälik. Garalama bölüminde sözleri türkmençe diline terjime etmelidigni aýdypsyň. Biz hem şony arzuw edip ýörüs. Bärde hiç hili gözegçi ýok. Türkmen dilindäki bölüminde. Şonuň üçin "Ýolbaşçylyk saýlawy" gidip otyr. Ana şol ýerden birimiz gözegçi edip saýlanamyzdan soň şol sözleri türkmençeleşdirmäge hakymyz bar. Häzir bolsa bolonok.

agajanh

Your account will be renamed Düzet

08:34, 20 mart 2015 (UTC)

Renamed Düzet

12:50, 19 aprel 2015 (UTC)