Urugwaýyň futbol ýygyndysy

Urugwaýyň milli futbol ýygyndysy taryhda Dünýä çempionatynda 2 gezek çempion bolmagy başardy.(1930, 1950-nji ýyllarda)