Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Ululygynda üýtgeşiklik ýok ,  4 ýyl öň
uj (Wandalizm)
Bellik: Yza gaýtar
== Öwut-nesihat häsiýetli goşgulary ==
 
Şahyryň döredijiliginde adamlarda oňat häsiýetleri terbiýelemekde uly orny owüt-nesihat häsiýetli şygyrlar tutýar. Bu temadan MaggymgulyMagtymguly "Janyna degmez", "Durasyň geler", "Ýör biläni", "Il ýagşy", "Zor bolar", "Bolar sen"", "Aýrylma" ýaly onlarça şygyr ýazypdyr. Şahyr bu goşgularynda döwürdeşlerine asylly terbiýe bermek, olaryň mert, ar-namysly bolmaklaryny nesihat edip, binamys, namartlary ýaňsa alypdyr. Şahyr "Gerekdir" diýen şygrynda:
 
'''Giň ýerde garga deý bolsun wehimli,'''<br />
Anonim ulanyjy