Allah sözüniň arapça ýazylşy
aýdylşy

Allah - (arap. الله‎‎ 🔊 harp. «Hudaý») Älemi döreden, Kyýamat (Direliş) güniň eýesi, bir we ýeke-täk Hudaýy aňladýan arap sözidir. Yslamda imanyň gysgaça formasy (şahadat): Lä ilähä illAllah, Muhammed resul Allah.(Alladan başga hudaý ýok, Muhammet bolsa Allahyň Resulydyr!)

EtimologiýaEdit

Arabistikada Allah al-iläh (الـ al - ýeke-täk) we (إلٰهٌ iläh - Hudaý) — ýeke-täk Hudaý manyny aňladýar. Ýewreýleriň Injil kitabynda "Elohim", ermen dilinde "Elah", siriýa dilinde "Alah". Käbir musulman alymlarynyň pikirine görä, Allah sözi hiç hili düýp sözi bolmadyk, ýagny ýeke-täk Hudaýyň hut öz ady. Arap bolmadyk musulmanlar hem Hudaý sözüne derek "Alla" sözüni ulanýarlar.

DüşündirişEdit

 

 
1. älif 2. hämzä 3. läm 4. läm 5. şedda 6. üstün älif 7.
 
Allah sözi arap kalligtafynda
 
Allah sözi arap kalligtafynda

Allanyň atlaryEdit

KuranEdit

Iň gözel atlar Allanyňkydyr‚ şeýle bolsa, bu atlar bilen Oňa dileg-doga ediň (ýalbaryň)! Onuň ady babatda hakdan azaşanlary terk ediň! Olar edenleriniň jezasyny çekerler.


7:180 Kuran.

HadysEdit

Muhammet pygamber ﷺ (sallallahu aleýhi wesellem) şeýle diýipdir: "Allanyň 99 gözel ady bardyr. Kim bulary ýatda saklasa we olar bilen Allany zikir etse we Alladan olar bilen islegini dilese, ol kişi jennete girer".


Allanyň 99 adyEdit

Şablon:99 names of Allah

BellikEdit

ŞeýledeEdit

SalgylarEdit

ÇeşmelerEdit

[1][2][3]

  1. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/الله
  2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аллах
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allah