Kuran (arap. القرآن‎‎ kurän — «okamak»). Kuran Allahyň Jebraýyl perişdä Jebraýyl perişde bolsa Muhammed pygamber bölek-bölek görnüşde, birde aýat görnüşde, birde bolsa sura görnüşde indiren (wahiý) "Mukaddes Kitabydyr". Kuran 30 bölege bölünip (juz), jemi 114 suradan ybaratdyr. Kurany Muhammed pygamberiň ﷺ sahabalary ýazyp alýarlar.[1][2][3][4][5][6]

Patricia Crone, Maýkl Kuk we beýleki köp sanly gözlegçiler, tekst we arheologiki gözleglere esaslanyp, "Masjid al-Haram" Arap ýarym adasynyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýär diýip hasaplaýarlar. (kyssa medeniýetine esaslanýan nusgawy eserlerde beýan edilişi ýaly Mekgede däl)[7][8][9][10] Dan Gibson ilkinji yslam metjidiniň we gonamçylyk ugurlarynyň Petrany görkezendigini, Muhammet alaýhyssalamyň bu ýerde ilkinji ylhamlaryny alandygyny we yslamyň şu ýerde döredilendigini aýtdy.[11]

"Kuran" (Birmingham library, Centenary Square, Broad St, Great Britian) 52°28'47.1"N 1°54'30.4"W
Petra; Yslam taryhy we arheologiýa boýunça gözlegçiniň Dan Gibson pikiriçe, bu Muhammet ýaşlygynda ýaşap, ilkinji aýanlaryny alan ýeri. Ilkinji musulman metjitleriniň we gonamçylyklarynyň görkezişi ýaly, bu musulmanlaryň ilkinji Kibla ugrydy.[12][13]
FirstSurahKoran.jpg
The Holy Quran.pdf
Kuran
Arapça ady القرآن
Terjimesi okamak
Wahiý ýyllary 610 - 632
Sura sany 114
Aýat sany
Söz sany
Inen ýerleri Mekke, Medine...

ŞeýledeEdit

BellikEdit

SalgylanmalarEdit

Kuran suralary (süreleri)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114