Düýedarçylyk

Türkmenistanyň maldarçylyk azyk toplumyna girýän pudaklaryň arasynda iň arzan önümleri düýedarçylykdan alynýar. Düýedarçylyk ahmiýeti oba hojalyk pudagy bolup, ol süýt, et ýüň öndurmeklikde ep-esli orun tutyar. Düýe süçdünden yaramly içgi çal we ak agaran taýýarlanylýar. Türkmenistanda yeke örküçli düýeleri gin ýaýrandyr. Düýelerin tohumlaryny gowylandyrmak üçin uly işler hem alynyp barylýar. Ýeke örküçli düýeleri iki örküçli düýeler bilen höwre goýlanda, ikisninin aralygy bolan garyndysynyn erkegine iner, inenine maýa diýilýär. Maýany sap arwana erkegine çekmek netijesinde garyndynyn ikinji nesli alynýar, olaryn erkegine göhert, innine kärderi diýilýär.

Arwana düýelerinin diri agramy 600 kg maýanyn agramy 500 kg. Her düýeden 2,5 kg ýüň, aýda her sagylýan inen düýeden 3140 kg süýt alynýar.

Düýe 18 aýyn dowamynda sagdyrray. onuň süýtliligi ortaça gije-gundizde 7,5 kg-dir. Süýdüň iň köp sagdyrýan aýlarry 5 aý bolup, şonda ähli sgymyn ýarysyna golaýýy alynýar.

Meňzeş makalalarDüzet