Ebu Aly Muhammet ibn Ahmet el-Nesefi

Abu Aly Muhammet ibn Ahmet Al-Nesefi (Nahşebi) - Nahşebi ady bilen meşhur bolan Orta Aziýaly edebiýatçy, astronom, filosof. Ol 10-njy asyryň ahyrlarynda Özbegistanyň Nesef diýen ýerinde dogulýar, döwrüniň bilimli adamy bolýar. Ol "Kawnul-alam" kitabynyň awtory hökmünde-de bellidir. Ol şaýy mezhebini ündemekde aýyplanyp, 942-nji ýylda Buharada dardan asylyp öldürilýär.