Orta Aziýa — Ýewraziýa materiginiň merkezine berilen at bolup, Türkmenistan, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Owganystan (ýöne esasan Günorta Aziýa hesaplanýar) döwletleriniň teretoriýalaryny öz içine alýar.