Kudus

(Iýerusalim sahypasyndan gönükdirildi)

Kudus[1], Ierusalim (iwr. ירושלים Ýeruşalaýim, arap. القدس‎‎ "el-Küds") — Ýakyn Gündogaryň gadymy şäheri, ol Ortaýer deňzi bilen Öli deňziň arasyndaky tarazda 650–840 m beýiklikde ýerleşýär. Ol dünýäniň iň gadymy şäherleriniň biridir — ýaşy 3500 ýyldan hem gowrakdyr.

  1. http://ahlusunnet.com/kitaphana/turkmence-kitaplar/18-kuran-we-tefsir/178-tuerkmen-dilinde-kuran-kerim.html Archived 2021-05-18 at the Wayback Machine 1. Bir gije bendesini (Muhammedi) aýatmugjyzalaryndan (käbirini) görkezmek üçin, (Mekgedäki) Mesjidi-Haramdan (Kudusdaky) töweregi mübärek bolan Aksa metjidine seýran etdiren (Alla) ähli kemçiliklerden päkdir. Ol (ähli zady) eşidýändir, görýändir.
Ierusalimiň gündogar tarapdan görnüşi