Kiçi planeta- bu jisimler planeta bolma kadalarynyň[1] 2-sine kybapdaş gelip, 3-njisine garşy gelýän jisimlere berilýän atdyr. Gün ulgamynda müňlerçe kiçi planeta bardyr.

  1. Planeta bolma kadalary Planeta makalasynda aýdyňlaşdyrylandyr.