Türkmenistandaky köpçülikleýin mediýa

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar mediýa dünýäde iň berk gözegçilik edilýänleriň arasynda. Türkmenistandaky gazetleriň hemmesi diýen ýaly hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýär. Döwlet ygtyýarlandyryş syýasaty resmi garaýyşlary görkezmeýän ähli habar beriş serişdelerini netijeli aradan aýyrýar. Türkmenistanyň hökümetini ýa-da Prezidentini tankytlamak, adatça kazyýet tertibine, türmä basylmagyna ýa-da käbir halatlarda gynamalara sebäp bolýar.[1]

Onlyeke-täk içerki habar gullugy Türkmenistanyň Döwlet habar gullugydyr. Türkiýäniň Anadolu Agentliginiň Aşgabatdaky ofisi bar, şeýle hem Türkiýäniň Radio we Telewideniýe korporasiýasy (TRT). Agence France Presse, Associated Press, Reuters we ITAR-TASS stringerlerden habar alýar. Döwleteýeçiligindäki Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti ýedi telewizion kanaly we dört sany radiostansiýany alyp barýar.[2]

“Serhetsiz habarçylar” (RSF) 2022-nji ýyldaky metbugat azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurtdan 177-nji orunda, Eýrandan, Eritreýadan we Demirgazyk Koreýadan öňe geçdiler.[3] SSSR dargaly bäri Türkmenistan metbugat azatlygynyň iň pes çärelerinde ya-da golaýynda hemişe nobata durýar.

Gazetler düzet

Milli gazetler düzet

Döwlet tarapyndan neşir edilýän gazetleriň köpüsiniň elektron nusgalaryny Döwlet neşirýat web sahypasyndan Archived 2022-05-29 at the Wayback Machine göçürip alyp bilersiňiz.

 • Türkmenistan
 • Watan
 • Nesil
 • Adalat
 • Rysgal
 • Türkmen Sporty
 • Nebit-Gaz
 • Mugallymlar Gazeti
 • Habarlar
 • Edebiyat we Sungat
 • Bereketli Toprak
 • Türkmeniň Ýüpek Ýoly
 • Esger
 • Biznes Reklama
 • Neýtralnyý Turkmenistan (rus. Нейтральный Туркменистан) – Türkmenistanyň hökümetiniň çap eden Rusçandäki gazeti.
 • Galkynyş – 1997-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan eýeçilik edilýär we neşir edilýär.
 • Zaman Türkmenistan – “Zaman” Türkiýeniň gazetiniň Türkmençe neşiri. Indi ýapyldy.

Onlaýn neşirler düzet

Telewideniýe düzet

 • Altyn Asyr
 • Yaşlyk
 • Miras
 • Türkmenistan
 • Türkmen Owazy
 • Aşgabat
 • Türkmenistan Sport

Kabel düzet

Döwlet kärhanasy “Turkmentelekom” ýurtda kabel teleýaýlymlaryny alyp barýar. Hyzmat marka däl.

Radio düzet

ABŞ-nyň maliýeleşdirýän radio ýaýlymy "Radio Free Europe/Radio Liberty" Türkmençe gullugyny, Azatlyk Radiosyny alyp barýar. Onlaýn portal hem bar.

Salgylanmalar düzet

 1. "Turkmenistan - RSF". Retrieved 2022-05-14. 
 2. Turkmenistan country profile. Library of Congress Federal Research Division (February 2007). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 3. World Press Freedom Index 2022, Reporters Without Borders