Takwa - (arap. تقوى‎‎‎ | hudaýdan gorkmak, dindarlyk) Alladan gorkýan, günälerini taşlan, nebnine boýun bolmaýan musulman. Alladan gorkýan adama muttakin diýýärler.

KurandaDüzet

7-nji süre: «Agraf» («Belent diwar»)

26. «Eý‚ Adam ogullary! Görüň‚ size uýat ýeriňizi örter ýaly geýim‚ bezener ýaly eşik ýaratdyk. Emma (hiç haçan unutmaň) iň ýagşy geýim takwalyk lybasydyr. Ine‚ bular Allanyň aýatlaryndandyr. (Bu zatlar) olaryň (ynsanlaryň pikirlenip) ybrat almaklary üçindir».

HadysdaDüzet

Şeýle-deDüzet

[1][2]

  1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Таква
  2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Taqwa