Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Esgerchik!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


GollanmaEdit

Wikipediýa hoş geldiňiz. Goşantlaryňyz we işjeňligiňiz üçin minnetdar. Wikipediýa:Ýörelgeler we kadalar bilen tanyşsaňyz size başlangyç gollanma bolar. Özüňiz barada açan sahypaňyzy öçürdim, Ýörelgelerimizi okasaňyz düşünersiňiz sebäbine. Hormatlamak bilen Türkmençe Wikipedýianyň administratorlaryndan biri, -- Ruhubelenthabarlaş 16:24, 26 awgust 2019 (UTC)