Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, SSgt.Vensky!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


--Rufet Turkmen (talk) 23:00, 31 ýanwar 2018 (UTC)

Haýsy dile görä ýazýaňyz?Düzet

Hormatly Andrey Sabirov, edýän özgerişikleriňiz haýsy dile görä? Türkçämi? Sahypalary Türkçeleşdirmegi bes ediň.

Mongoliýa >>> Mongolystan.

Kair >>> Kahire: Kahire Türkmençesi Kairo bolmaly, anyk bilemok häzir emma Kahire däldigini bilýärin.

Iýerusalim >>> Kudüs Türkmen dilinde Kudüs diýilmeýär, Ierusalim diýilýär. Kudüs üçin hem gönükdirme goýlup biler gerek bolsa emma Türkmençe Wikipediýada bir adalga Türkmen dilinde nähili atlandyrylýan bolsa şeýle ýazylmalydyr.

Bulardan hem daşary, bu günler Wikipediýada Ýörelgeleriň düýbüni tutýarys, Oba güzerini hem esaslandyrmakçy bolýarys. Gerekli şablonlary kesgitleýäris we soňky durkuna şekil bermekçi bolýarys. Degişli Maslahatlara gatnaşyň.

Hormatlamak bilen, --Ruhubelent (talk) 12:28, 2 awgust 2018 (UTC)

Kair и Iýerusalim это названия заимствованные из русского языка. Andrey Sabirov

Wy ne goworite po Turkmenski? Kair i Kudüs - eto turetskoe nazwaniýa. My dolžna soblýudat afitsalnye i akademiçeskiýe perewody i transliteratsi na Turkmenskih ýazyk. Net politiçeskiý powestki dnýa. Broste Požaluýsta. To şto wy delaete ýawlýaetsýa naruşeniýem. --Ruhubelent (talk) 12:57, 2 awgust 2018 (UTC)

Kahire bu türkçe sözü, Kair we Iýerusalim bu orusça sözü. Я плохо понимаю туркменский и другие тюркские языки, хоть по нации татарин, но я знаю, что пишу, и как понимаю. Andrey Sabirov

Na Turkmenskom eto "Ierusalim." Wot naprimer nowostnoy iz gazeta na Turkmenskom yazyka: Link. Udalyayu Kudüs, OK? Ýest wozraženiýa? --Ruhubelent (talk) 13:30, 2 awgust 2018 (UTC)

Можна так "Ýerusalim ýa da Kudüs", только не Ierusalim, a Ýerusalim.

Wikipediýa dolžny sablýudat s akademiçeski i afitsialnyýe terminy. Net politiçeskiý powestki dnýa. Şto wy delaýte ýawlýaetsýa politiçeskiý powestki. Eto naruşeniýa. Ýesli we nastiwaýte, mne nužno budit sobşit administratory ob etom. Požaluýsta, brosite. --Ruhubelent (talk) 13:45, 2 awgust 2018 (UTC)
  • @Andrey Sabirov:,   Duýduryş ýa sam zdes administrator no ýa ne sabiraýus was saksionirowat potomu şto ýa uçastwuýu w etom situatsiýa. Ya poproşu drugogo administratora kontroloriwat etot sobitie. eto perwoe i poslednoe predupreždeniýe. Ýesli wy prodolžaete wy možete byt blakirowan.--Ruhubelent (talk) 16:32, 2 awgust 2018 (UTC)

Düzngün bozma reportyDüzet

@Rufet Turkmen:, bu kullanıcı üstte gösterdiğim ve diğer bazı sayfaları Türk diline geçirmekte ve anlattığımda ise rusçadan alıntı isim kullanılmamasından yana açıklama yapmakta. Ben bunu uyarı olarak veriyorum gerekli sayfaları düzelteceğim. Devam ederse yaptırım sizde, kendim anlatıp kendim yaptırım yaparsam taraflı gibi görünebilir dışarıdan bakanlara. Başka admin var iken ona bırakayım durumu. --Ruhubelent (talk) 16:32, 2 awgust 2018 (UTC)