Ýitip barýan görnüşler

PlanetalarEdit

Ýitip barýan görnüşler (iňl. Endangered species, EN) — sanlarynyň örän azdygy ýa-da daşky gurşawyň käbir faktorlarynyň täsir etmegi sebäpli ýitip gitmek howpuna uçran biologik görnüşlerdir.