maý
Du Si Ça Pe An Şe Ýe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023

18-nji maý, Gregorian senenamasyna laýyklykda ýylyň 138-nji güni (böküş ýyllarynda 139-njy gün). .Ylyň ahyryna çenli 227 gün galdy.

Wakalar düzet

  • 1804 - Napoleon Bonapart Fransiýanyň imperatory diýlip yglan edildi.
  • 1969 - “Apollon 10” satuwa çykaryldy.

Dünýä inenler düzet

Aradan çykanlar düzet

Baýramçylyklar düzet

  • Halkara Museum güni