maý
Du Si Ça Pe An Şe Ýe
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2022

18-nji maý, Gregorian senenamasyna laýyklykda ýylyň 138-nji güni (böküş ýyllarynda 139-njy gün). .Ylyň ahyryna çenli 227 gün galdy.

WakalarDüzet

  • 1804 - Napoleon Bonapart Fransiýanyň imperatory diýlip yglan edildi.
  • 1969 - “Apollon 10” satuwa çykaryldy.

Dünýä inenlerDüzet

Aradan çykanlarDüzet

BaýramçylyklarDüzet

  • Halkara Museum güni