Bid'a (arap. بِدْعَة‎‎ — täze goşulma, dine godulan ýalňyşlyklar ýa-da erbetlikler).

Diňe dine goşulan zatlar bidgat diýiler, emma dünýä degişli zatlar mysal üçin: haly, sagat, traktor ýaly zatlara bidgat diýilmez.

Akyda-daky bidgatlarDüzet

Ybadatdaky bidgatlarDüzet

Mewlid,

Şerigatdaky bidgatlarDüzet

Bidgatçy toparlarDüzet

Şaýylar, sufistler, harijidler, murjidler/