Hijäb (arap. حِجَاب‎‎ — örtgi, perde, ýaglyk) yslamda zenanlaryň köpçülige çykanda geýýän geýimi.

Mesjid än-Näbiň öňünde duran hijably gyzjagaz.

Hijaby köpçülige çykylanda hökman dakynmaly. Eger-de zenanyň bedeni bildirýän bolsa, jilbab ýa-da himar geýinmelidir.

KuranDüzet

Eý, pygamber! Aýallaryňa, gyzlaryňa we möminleriň aýallaryna (daşary çykanlarynda) üstki örtgülerini örtünmeklerini aýt. Bu olaryň tanalmaklary we ynjydylmazlyklary üçin iň dogrusydyr. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr.

Kuran: 33/59.

Bu aýatda jilbab sözi geçýär. Häzirki döwürde hijab diýip esasan ýörite ýalyga aýtýarlar.

Beýleki dindäkilerDüzet

Öňki dindäkiler hem hökman ýapynýar ekenler.

Şeýle-deDüzet

BellikDüzet

SalgylanmalarDüzet