Mýunhen (nem. München [ˈmʏnçən], baw. Minga, lat. Monacum, Monachium) — Germaniýanyň günortasynda, Bawariýa federal topragynda, Izar derýasynyň boýunda ýerleşýän şäher. Ol şol bir wagtda Bawariýanyň we Ýokary Bawariýa administratiw okrugynyň paýtagt bolup durýan etrapdan daşary şäherdir (nem. kreisfreie Stadt).

Munich
Flag of Munich
Flag
Area code(s) 089
Website www.muenchen.de

Şäheriň ady gadymy ýokarky nemes dilindäki "Munichen" (monahlarda) diýen sözden gelip çykypdyr.