Türkmenistanyň geografiýasy

Türkmenistan, okeanlara serhedi bolmaýan, günbatarda Hazar deňzi, günortada Eýran we Owganystan, demirgazyk-gündogarda Özbegistan we demirgazyk-günbatarda Gazagystan bilen serhetleşýän Merkezi Aziýa ýurdydyr


Türkmenistan
Taryh • Geografiýa • Syýasat • Demografiýa • Medeniýet • Ykdysadyýeti