Hoş geldiňiz!Düzet

Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Tol!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


I might have forgotten that I had a sysop request here. :D Thanks for the reminder and also for reverting that edit made on my user page. ~StyyxTalk? ^-^ 08:14, 20 noýabr 2021 (UTC)

@Styyx: Thank you; you're welcome! Tol (gürleşme | goşantlar) @ 18:37, 20 noýabr 2021 (UTC)