Wikipediýa:WikiTaslama Astronomiýa

Welcome to WikiProject Astronomy
Astronaut-EVA edit3.png

Astronomiýa taslamasynyň bir bölegi hökmünde sizi Wikipediýada astronomiýa makalalaryny ýazmaga çagyrýarys. Taslama gatnaşyjylar üçin aşakdaky meseleler:.

Elýeterli makalalarDüzet

Bu makalalar elýeter ýöne doly ýazylmadyk ownuk makalalardyr:


Zerur makalalarDüzet

  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]

Gerekli makalalarDüzet

Bu makalalar türkmençe Wikipediýada gerekli bolan makalalar. Döredilmeli Makalalar:


GatnaşyjylarDüzet

Astronomiýa Ownuk makalalaryna: { {astro-stub} } goşuň.

Taslama gatnaşyjy bolsaňyz, ulanyjy sahypaňyza: { {AstroTaslama} } şablonyny goşup bilersiňiz.

Gatnaşanlar
1 A llanur Talk?
2 Mätjanow Hallygylç Talk?
3 ---
4 ---
5 ---