Wikipediýa:WikiTaslama Astronomiýa

Welcome to WikiProject Astronomy

Astronomiýa taslamasynyň bir bölegi hökmünde sizi Wikipediýada astronomiýa makalalaryny ýazmaga çagyrýarys. Taslama gatnaşyjylar üçin aşakdaky meseleler:.

Elýeterli makalalar düzet

Bu makalalar elýeter ýöne doly ýazylmadyk ownuk makalalardyr:


Zerur makalalar düzet

  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]

Gerekli makalalar düzet

Bu makalalar türkmençe Wikipediýada gerekli bolan makalalar. Döredilmeli Makalalar:


Gatnaşyjylar düzet

Astronomiýa Ownuk makalalaryna: { {astro-stub} } goşuň.

Taslama gatnaşyjy bolsaňyz, ulanyjy sahypaňyza: { {AstroTaslama} } şablonyny goşup bilersiňiz.

Gatnaşanlar
1 Allanur Talk?
2 Mätjanow Hallygylç Talk?
3 IEmirhanG Talk?
4 ---
5 ---