Kufr (arap. كُفْر‎‎ — ynamsyzlyk, ýaşyrmaklyk) — islamda iñ gorkunç günä bolan — dine ynanmazlyk. Kufre düşen adama käfir diýýärler.

Uly we kiçi kufrEdit

Islam alymlary kufry iki bölege, ýagny uly (kufr ākbär) we kiçi kufre (kufr āsgår) bölýärler. Uly kufr öñki edilen haýr işleri pozýar we dinden çykarýar. Käfir ölen adam hemişelik dowzaha düşýär. Uly kufre islamyñ bäş sütüninden iñ bolmanda birini ulumsylyk bilen inkär etmek, islam dininiñ hakykatlygyna şübhelenmek, ikiýüzlülik we şuňa meňzeşleri degişlidir.

Uly kufrEdit

Uly kufr (arap. الكُفْر الأَكْبَر‎‎ — älkufräl ākbär) — bu uly günä bolup, tobasyz ölen bagyşlanmaýar.

Kurany ýa-da imanyñ sütüniniñ iñ bolmanda birini inkär etmek (iman), Allahyñ hökmüniñ çyndygyna ynanybam ondan tekepbirlik ulumsylyk bilen ýüz döndürmek (etmezlik), imanyň esasynyň iň bolmanda birine şübhe ýa-da doly däl ynam, aňy ýetip hakykaty bilgeşleýin inkär etmek.

Kiçi kufrEdit

Kiçi kufr (arap. الكُفْر الأَصْغَر‎‎ — älkufräl āsgår) — kiçi kufr musulmany dinden çykarmaýar. Kiçi kufr uly kufrden günä taýdan kiçi.

Şeýle-deEdit

SalgylanmalarEdit