Open main menu

Muhammet bin Abdylla (Arapça doly ady:مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله‎) bolup, 570-nji(käbir maglumatlarda 571) ÿylda Arabystan ÿarymadasynyñ Mekge şäherinde eneden bolÿar we onuñ Gurhan kitabynda ÿer ÿüzüne iberilen iñ soñky pygamberligi we resullygy bellenip geçilÿär. Din daşyndada, Muhammet pygamber ÿaşan wagtynda halk arasynda sylag we sarpa goÿylÿan syÿasat we harby ÿolbaşçy bolandyr. Muhammet pygamber yeryüzüne Allatagalla tarapyndan iberilmeginiñ sebäbini Adam, Nuh, Ybraÿym, Musa we İsa ÿaly uly pygamberlere iberilen dinleriñ bozulandygyny yada üÿtgedilendigini, özünüñ bolsa şol bozulan we üÿtgedilen dinleri täzeden Yslam dini bilen dikeltmek üçin iberilendigini aÿdÿar.

Muhammet pygamber
Muhammed pygamber adynyñ Yslam hat sungaty bilen ÿazylyşy
Muhammed pygamber adynyñ Yslam hat sungaty bilen ÿazylyşy
Doğum Muhammed bin Abdylla
570/571
Ölüm Şablon:Aradan çykan senesi (62–63 ÿaşlarynda)
Medine, Hijaz, Arabistan
(bugünkü Suudi Arabistan)
Din Yslam