Isläm (arap. إِسْلاَم‎‎ — boýun bolmak, [Ýeketäk] Hudaýa özüňi bagş etmek) häzirlikçe dindarlaryň sany boýunça hristianlardan soň ikinji din. Häzirki wagtda 125 ýurtdan jemi ≈ 1.8 mlrd adam bu dindedir. Isläm 28 döwletiň döwlet ýa-da resmi dinidir. Pygamberi — Muhammed (571—632). Mukaddes kitaby — Kuran. Isläm hukugynyň we taglymatynyň ikinji esasy çeşmesi — Sunnä. Bu bolsa göniden-göni Muhammed pygaberiň ﷺ dana sözlerinden we durmuşyndan habar berilýän hadyslaryň jemidir. Ybadat dili hökmünde ulanylýan dil — arap dili. Isläm dindäki adama — musulman diýilýär.

Alla sözi arap dilinde ýazylşy.
Isläm
Yslamyň bäş sütüni
Ynamyň subutnamasyNamazOrazaZekatHaj
Ynamyň sütünleri
AllahPerişdelerPygamberlerMukaddes kitaplarKyýamat güniÝazgyt
Taryh we wekiller
MuhammedHaliflerSahabaAnsarlarMuhajjirler
Diniň taglymatlary
KuranTäfsirSunnäAkidaKalamŞariatFikh
Medeniýet we jemgyýet
ÝurtlarNikaZenanlarSungatAtlarMesjidlerKalendarYkdysadyýet
Şeýle-de
BirhudaýlylykIslam öwreniş ylmyIslam sözlügiTankyt
Portal     Kategoriýa     Wikisözlük     Wikiquote     Wikisource     Wikinews     Wikimedia
Mukaddes Kuranyň birinji sahypasy (Äl-Fätihä)

TaryhyEdit

Din amallaryEdit

Ynam şaýatlygyEdit

YbadatEdit

OrazaEdit

SadakaEdit

ZyýaratEdit

Dini taglymatEdit

AllahEdit

PerişdelerEdit

Mukaddes kitaplarEdit

PygamberlerEdit

Sorag güniEdit

ÝazgytEdit

Ylmy taglymatEdit

HukukEdit

YkdysadyýetEdit

Sosial taglymatEdit

SyýasatEdit

UgurlarEdit

SunnilerEdit

ŞaýylarEdit

HarijitlerEdit

SufizmEdit

Diniň taglymatlaryEdit

FikhEdit

AkidaEdit

TäfsirEdit

Hadys öwreniş ylmyEdit

KalamEdit

MedenýetEdit

SungatEdit

Ahlak we adatEdit

Mukaddes ýerEdit

Kalendar we baýramEdit

Şu gün
20 Jumada al-thani 1443
Duşenbe
24 ýanwar 2022
22:19 (UTC+0)
[täzele]

ÝaýraýyşEdit

BellikEdit

SalgylanmalarEdit