Isläm (arap. إِسْلاَم‎‎ — boýun bolmak, [Ýeketäk] Hudaýa özüňi bagş etmek) häzirlikçe dindarlaryň sany boýunça hristianlardan soň ikinji din. Häzirki wagtda 125 ýurtdan jemi ≈ 1.8 mlrd adam bu dindedir. Isläm 28 döwletiň döwlet ýa-da resmi dinidir. Pygamberi — Muhammed (571—632). Mukaddes kitaby — Kuran. Isläm hukugynyň we taglymatynyň ikinji esasy çeşmesi — Sunnä. Bu bolsa göniden-göni Muhammed pygaberiň ﷺ dana sözlerinden we durmuşyndan habar berilýän hadyslaryň jemidir. Ybadat dili hökmünde ulanylýan dil — arap dili. Isläm dindäki adama — musulman diýilýär.

Alla sözi arap dilinde ýazylşy.
kaaba.
Mukaddes Kuranyň birinji sahypasy (Äl-Fätihä)

TaryhyDüzet

Din amallaryDüzet

Ynam şaýatlygyDüzet

YbadatDüzet

OrazaDüzet

SadakaDüzet

ZyýaratDüzet

Dini taglymatDüzet

AllahDüzet

PerişdelerDüzet

=='= Mukad'[[

  • ]]'des kitaplar ===

PygamberlerDüzet

Sorag güniDüzet

ÝazgytDüzet

Ylmy taglymatDüzet

HukukDüzet

YkdysadyýetDüzet

Sosial taglymatDüzet

SyýasatDüzet

UgurlarDüzet

SunnilerDüzet

ŞaýylarDüzet

HarijitlerDüzet

SufizmDüzet

Diniň taglymatlaryDüzet

FikhDüzet

AkidaDüzet

TäfsirDüzet

Hadys öwreniş ylmyDüzet

KalamDüzet

MedenýetDüzet

SungatDüzet

Ahlak we adatDüzet

Mukaddes ýerDüzet

Kalendar we baýramDüzet

Şu gün
14 Muharram 1444
Anna
12 awgust 2022
14:24 (UTC+0)
[täzele]

ÝaýraýyşDüzet

BellikDüzet

SalgylanmalarDüzet