Mukmin (arap. مُؤْمِن‎‎ — ynanýan) — Kuranyň aýdanlaryny şek-şübhesiz tassyklaýan(ynanýan) we Allahyň (Kuranyň) diýenini edýän hakyky (dogry) musulman. Orta asyrda ýaşap geçen yslam alymy ony şeýle düşündirýär: "Her mukmin musulmandyr, ýöne her musulman mukmin däldir."

Türkmen halkynda (türkm. mömin) ady bilen bellidir. Türk ýurdynda bolsa (türk. mü'min), iňlis ýurlarynda (iňl. mumin).

KurandaEdit

1. Mukminler halas bolarlar.


2. Olar namazlaryna pespällik, doly edeplilik bilen durýandyrlar.


3. Olar biderek gürrüňlerden ýüz öwürýändirler.


4. Olar zekat berýändirler.


5. Olar jynsy agzalaryny (namyslaryny) goraýandyrlar.


6. Olar diňe aýallaryndan we gol astyndaky (gyrnaklaryndan) goramazlar, çünki olar bu babatda ýazgarylmaýarlar.

Kuran, sura №23.

MukminEdit

Mukmin (arap. المؤمن‎‎‎‎‎) Allahyň 99 adynyň biri.

Şeýle-deEdit

BellikEdit

SalgylanmalarEdit