Pikirlerim we Garaýyşlarym

düzet
 • Aýlar meselesi: Meniň pikirimçe aýlary ulanymyzda, hem öňki ýagny TSSR döwründäki (ýanwar, fewral, mart..) we hem-de soňraky atlary (Türkmenbaşy, Baýdak, Gurbansoltan..) bilelikde, islege görä ulanmaga rugsat bermeli. Hiç birini gadagan etmeli däl, öňki aý ýazylan ýerleri, täze aýlara öwürjek, geçirjek bolup alada galmak gerek däl.
 • wikipedia makala atlarynda hökmän ýagdaýda "Täze Türkmen Elepbiýini" ulanmaly.


WikiDostlarym

düzet

Goşantlarym, Ösdürenlerim we Başladan makalalarym

düzet

bu aşakdakylar, hakyky edenlerimin dine 10da biri.. :D.. edenlerimi sanasan sogaby bar diylişi yaly.. gaty köp. yöne men şolaryn hemmesini wagt tapsam yazjak şu yere.. :D mauahahha :D

 1. Nebitçi FT
 2. Balkanabat
 3. Balkan
 4. Orta Gündogar tehniki uniwersiteti
 5. Balkan welaýaty
 6. Türkmenistan Prezidentlik Saýlawy 2007‎
 7. Türkmenistan Howaýollary

Ýasan "Template"lerim

düzet
 • Template:User yaş
 • Template:Şahsyýet
 • Template:baydak