GA1TAMAN

tk-N Bu ulanyjynyň öz ene dili Türkmençedir.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
tr-3 Bu kullanıcı ileri seviyede Türkçe bilir.
ru-1 Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.
Bu ulanyjy Yslam dini barada köp zat bilmek isleýär.
Faýl:Jankoyer.jpg Bu ulanyjy Nebitçi futbol toparynyň janköýeri.
Bu ulanyjy Türkmenistan watansöýeri.


Ýazgy Ýaz| Goşantlarym | Hasabatlarym


Pikirlerim we Garaýyşlarym düzet

  • Aýlar meselesi: Meniň pikirimçe aýlary ulanymyzda, hem öňki ýagny TSSR döwründäki (ýanwar, fewral, mart..) we hem-de soňraky atlary (Türkmenbaşy, Baýdak, Gurbansoltan..) bilelikde, islege görä ulanmaga rugsat bermeli. Hiç birini gadagan etmeli däl, öňki aý ýazylan ýerleri, täze aýlara öwürjek, geçirjek bolup alada galmak gerek däl.
  • wikipedia makala atlarynda hökmän ýagdaýda "Täze Türkmen Elepbiýini" ulanmaly.


WikiDostlarym düzet

  • Parahat
  • Atamyrat


Goşantlarym, Ösdürenlerim we Başladan makalalarym düzet
Ýasan "Template"lerim düzet

  • Template:User yaş